Juku-Peedu logo
Juku-Peedu püsirajad
Püsiradade kasutamisjuhised leiad rubriigist "Iseseisvaks harjutamiseks"

Esimeste radade teemaks on karm ja kaunis Karula

1. TEEJUHIRADA (kaart/skeem M 1 : 25 000
Selle raja KP-d on varustatud jutukoodiga
Rada kulgeb Mäkistelt Lüllemäele Jaan Lattiku kuulsa noortejutu "Teejuht" ainetel. Koos alguse ja lõpuga on maastikul 8 KP-d. 2013.a. möödus jutu esmatrükist 100 aastat
Alustada tuleks Jaan Lattiku mälestuskivi juurest Mäkiste talu teeotsas Lüllemäe - Hargla maantee ääres
Teejuhi raja KAARTKIRJELDUSVOLDIK, teejuhiraja OSAVÕTUKAART
Jutukoodi abil saad KP looga tutvuda otse KP-s
Veidi laenukaarte ja osavõtukaarte leiad vajadusel Silla talu õuelt - vaata SKEEMI

2. KARULA KIHELKONNARADA
Selle raja KP-d on varustatud jutukoodiga
22 KP-d peaksid andma päris hea ülevaate Karula kihelkonna aja- ja kultuuriloost. KP-de piirkonda aitab jõuda üldkaart 1 : 100 000. KP-de paremaks leidmiseks on iga KP kohta jupike detailsemat kaarti mõõtkavas 1 : 5 000 - 1 : 50 000. Kaardijupi juures olevas lühiinfos kasutatakse selliseid lühendeid:

O - orienteerumiskaart
R - rogainikaart
P - veidi kohendatud Eesti põhikaart
Tähele järgneb kaardijupi mõõtkava ja kõrgusjoonte vahe. Nt. P 1 : 30 000 H = 5m
KP-de legendid on osavõtukaardil ja voldikus
Alustada võiks National Geographicu Kollase akna juurest (asub Lüllemäe kooli vastas)
Karula kihelkonnaraja ÜLDKAART,   KP-de KAART,  KP-de jutud ja lood ehk  raja KIRJELDUS,  raja lühikirjelduse VOLDIKOSAVÕTUKAART

Jutukoodi abil saad KP looga tutvuda otse KP-s
Veidi laenukaarte ja osavõtukaarte leiad vajadusel Silla talu õuelt - vaata SKEEMI

3. LÜLLEMÄE KÜLARADA (kaart M 1 : 7 500)
Kasutusel MOBO rakendus
Selle raja KP-d on varustatud jutukoodiga ja MOBOkoodiga
12 kohapärimusega seotud KP-d annavad väikese ettekujutuse siitkandi loodusest, aja- ja kultuuriloost
Vaata ka raja  KIRJELDUST    

Jutukoodi abil saad KP looga tutvuda otse KP-s
Raja läbimine eeldab elementaarseid orienteerumisoskusi
Stardipaik asub Lüllemäe kooli vastas olevas Suusamaa parklas
KP-de legendid on osavõtukaardil
Rajal võid kasutada ka rajakirjelduse voldikuid.
Siin nad on  VOLDIK1 (KP-d 31-36),  VOLDIK2  (KP-d 36-42), VOLDIK KP40
Kaarte saab:
Tavaorienteeruja siit:
 
külaraja KAART, külaraja  OSAVÕTUKAART
Veidi laenukaarte ja osavõtukaarte leiad vajadusel Silla talu õuelt - vaata SKEEMI
MOBOja selliselt:
ava oma nutitelefoni või tahvelarvuti MOBO rakendus ja vali avanenud nimekirjast "Lüllemäe külarada"

Osalejaid saab vaadata MOBO kodulehelt mobo.osport.ee - vali radade nimekirjast jälle Lüllemäe külarada

4. LÜLLEMÄE-REBASERADA (rogainikaart M 1 : 25 000)
Kasutusel MOBO rakendus
Selle raja KP-d on varustatud jutukoodiga ja MOBOkoodiga

Lüllemäe-Rebase rogainikaart ja rada annavad ettekujutuse orienteerumisalast, kus eestlastel ehk suurimad tiitlivõidud ette näidata. ROGAIN ehk kestvusorienteerumine on valikorienteerumine, kus tiitlivõiduks peab olema 24 tundi kõigeks valmis. Kohapealsetel rogainidel on lubatud lühemad kontrollajad. Veel on rogainil üks omapära - sinna tohib ja peab minema ainult heade sõpradega. Lubatud on 2-3-liikmelised "tiimid".
LÜLLEMÄE REBASERADA lähtub Lüllemäe Suusamaa parklast ja sellel on 9 kohapärimusega seotud KP-d. Vaata ka raja  KIRJELDUST.  Rajal on ehk mugavam kasutada  VOLDIKUT 
Jutukoodi abil abil saad KP looga tutvuda otse KP-s
Samal ajal lähtub RMK Rebasemõisa parklast 15 vaatepunktiga RMK REBÄSE MAASTIKURADA. Vaata ka RMK raja vaatepunktide KIRJELDUST
Aeg-ajalt need rajad kohtuvad. Karula kõrgeima punkti - Rebase Tornimäe vallutamiseks ja Karula looduse nautimiseks sobivad mõlemad.
Raja läbimine eeldab elementaarseid orienteerumisoskusi.
KP-de legendid on kaardil ja osavõtukaardil
Kaardi saab:
Tavaorienteeruja siit:

Rebaseraja KAART,   Rebaseraja OSAVÕTUKAART  
Veidi laenukaarte ja osavõtukaarte leiad vajadusel Silla talu õuelt - vaata SKEEMI
MOBOja selliselt:
ava oma nutitelefoni või tahvelarvuti MOBO rakendus ja vali avanenud nimekirjast Lüllemäe Rebaserada

Järgneb orienteerumise ABC lühikursus

5. LÜLLEMÄE KOOLIRADA (orienteerumise A, kaart M 1 : 2 500)
Kasutusel MOBO rakendus

Lüllemäe kooli ja Tervisekeskuse ümbruses 10 hästi lihtsat KP-d esimeste sammude astujale orienteerumisrajal. Peaks aitama leevendada hirmu sellise hirmsa sõna nagu "orienteerumine" ees. Pole seal hullu midagi. Abiks võivad olla ka Juku-Peedu aabitsavoldikud (vaata vasakmenüüst "JU-PE AABITS - Ärge tulge mind õpetama")
Stardipaik asub Lüllemäe kooli staadioni lõunaotsas
Kaardi saab:
Tavaorienteeruja siit:

kooliraja  KAART,  kooliraja OSAVÕTUKAART  
Veidi laenukaarte ja osavõtukaarte leiad vajadusel Silla talu õuelt - vaata SKEEMI
MOBOja selliselt:
ava oma nutitelefoni või tahvelarvuti MOBO rakendus ja vali avanenud nimekirjast Lüllemäe kool

6. LÜLLEMÄE SUUSAMAA (orienteerumise B, kaart M 1 : 7 500)
Kasutusel MOBO rakendus

Lüllemäe suusa-, vibu- ja looduse õppradade piirkonnas 14 erineva raskusega KP-d harrastajale.
Raja läbimine eeldab mõningaid orienteerumisoskusi
Stardipaik asub Lüllemäe Suusamaa parklas
Rajale jäävad kõik Lüllemäe Põhikooli looduse õpperaja vaatepunktid: 1-KP61(sellest tammest ongi Suusamaa parklas oleval infotahvlil juttu), 2-KP62 (pinnavormid), 3-KP63 (soo), 4-KP70 (kobras), 5-KP71 (mets), 6-KP72 (niit), Vaata ka looduse õpperaja vaatepunktide  KIRJELDUST 
NB! 3. juulil 2016 siinset kanti läbinud ägeda tormihoo tulemusena maastikul palju tormimurdu. Eriti sai kannatada KP-de 64 - 69 ümbrus
Kaardi saab:
Tavaorienteeruja siit:

Suusamaa  KAART,  Suusamaa OSAVÕTUKAART
Veidi laenukaarte  ja osavõtukaarte jleiad vajadusel Silla talu õuelt - vaata SKEEMI
MOBOja selliselt:
ava oma nutitelefoni või tahvelarvuti MOBO rakendus ja vali avanenud nimekirjast Lüllemäe Suusamaa

7. LÜLLEMÄE HUNDIRADA  (orienteerumise C, kaart M 1 : 7 500)
Kasutusel MOBO rakendus

16 KP-d veidi nõudlikumale orienteerujale. Lüllemäe koolist ja Suusamaa parklast ~2,5 km kaugusel asuv Hundi mets seda ka võimaldab.
Stardipaik asub Lüllemäe - Valtina - Vana-Antsla maantee ääres. Stardipaika pääsemiseks on kaardil skeem.
Auto saab vajadusel jätta stardipaigast 40m Lüllemäe poole Patuperasse suunduvale põlluteele (tee otsas on maantee äärews kollane kilelint) või stardipaigast 100m Valtina poole läbi kaardi kulgevale metsateele (tee otsas on maantee ääres kollane kilelint). 
Kaardil tähistab parkimiskohta "P" täht.
Kaart on vormistatud päevaku-stiilis.
Kaardi saab:
Tavaorienteeruja siit:

Hundiraja  KAART , Hundiraja OSAVÕTUKAART  
Veidi laenukaarte ja osavõtukaarte leiad vajadusel Silla talu õuelt - vaata SKEEMI
MOBOja selliselt:
ava oma nutitelefoni või tahvelarvuti MOBO rakendus ja vali avanenud nimekirjast Lüllemäe Hundirada
 
Juku-Peedu püsiradade finaaliks võiks olla
8. KOGRERADA (orienteerumise C, kaart M 1 : 10 000)

Mitmekesine (lihtsat ja tehnilist orienteerumist pakkuv) sõõr ümber Kogrejärve.
Stardipaik asub Tohvri Kogrejärve kirdekaldal RMK matkaonni juures.
Stardipaika pääsemiseks on kaardil skeem.
Siin on jagatud ka Eesti teateorienteerumise meistrimedaleid välja!
NB! Sellel rajal ei ole MOBO rakendust.
Kuid KP-des on kompostrid, võimaldades sel moel asutustel, organisatsioonide ja sõpruskondadel erivahendeid (SPORTident, nutitelefon) omamata korraldada omavahelisi mõõduvõtmisi. Selleks tuleb printida Kogreraja osavõtukaart, kirjutada sellele stardis stardiaeg, teha rajal kompostrimärked ja kirjutada finišis finišiaeg.
Tavatrimmija võib kirjutada trimmi osavõtukaardile kahetähelise KP-parooli nagu tavaliselt.
Kogreraja  KAART, Kogreraja  OSAVÕTUKAART 
Veidi laenukaarte ja osavõtukaarte leiad vajadusel Silla talu õuelt - vaata SKEEMI

Trimmija elu kergendamiseks
on kaks nn. valikrada, kus ühele kaardile on koondatud erinevate radade KP-d:
1. Kodulooliste radade KODUvaliku KAART. KODUvaliku OSAVÕTUKAART
2. MOBO-rakendusega radade MOBOvaliku KAART , MOBOvaliku OSAVÕTUKAART
Veidi laenukaarte ja osavõtukaarte leiad Silla talu õuelt - vaata SKEEMI
 

Silla talu, Lüllemäe küla, 68116 Valgamaa    e-post: toivokotov@hot.ee